Aktiviteter

Her finner du datoer for planlagte aktiviteter og kurs. Det forekommer også at det gjennomføres kurs på andre datoer når det er behov og anledning til det. Mindfulness kurs holdes gjerne for grupper intern i bedrifter og organisasjoner.

Med nye datoer for Lightning Process kurs i 2018:

Lightning Process kurs hos Neosenso holdes i små grupper, vanligvis med 4-6 deltagere. Kursene holdes oftest fra kl. 10.00 -14.00, men andre tidspunkter forekommer også.

12. – 14. desember

23. – 25. januar

27. februar – 1. mars

20. – 22. mars

24. – 26. april

29. – 31. mai

26. – 28. juni

Oppfølgingskurs Lightning Process i 2018:

Oppfriskningskurs hos Neosenso er på ca 4 timer og er åpent for alle tidligere LP-kursdeltagere.

Onsdag 6. juni kl. 16.00 – 20.00

Vil du melde deg på Lightning Process kurs finner du søknadsskjema her. 

Har du spørsmål om kurs og aktiviteter ta kontakt på ingermarie@neosenso.no, eller 913 78 440.