Aktiviteter

Her finner du datoer for planlagte aktiviteter og kurs. Det forekommer også at det gjennomføres kurs på andre datoer når det er behov og anledning til det. Mindfulness kurs holdes gjerne for grupper intern i bedrifter og organisasjoner.

Datoer for Lightning Process kurs 2020:

Lightning Process kurs hos Neosenso holdes i små grupper, vanligvis med 4-6 deltagere. Kursene holdes vanligvis fra kl. 10.00 -14.00, men andre tidspunkter forekommer også.

Lightning Process tilbys nå også som online kurs.

11. – 13. februar 2020

21. – 23. april 2020 Avlyst  Nytt tidspunkt i april/mai kommer

12. – 14. mai 2020

9. – 11. juni 2020

Oppfølgingskurs Lightning Process:

Oppfriskningskurs hos Neosenso er på ca 4 timer og er åpent for alle tidligere LP-kursdeltagere.

Ta kontakt og følg med for nye tidspunkter for oppfølgingskurs.

Vil du melde deg på Lightning Process kurs finner du søknadsskjema her. 

Har du spørsmål om kurs og aktiviteter ta kontakt på ingermarie@neosenso.no, eller 913 78 440.