Aktiviteter

Her finner du datoer for planlagte aktiviteter og kurs. Det forekommer også at det gjennomføres kurs på andre datoer når det er behov og anledning til det. Mindfulness kurs holdes gjerne for grupper intern i bedrifter og organisasjoner.

Nye datoer for Lightning Process kurs høst 2019:

Lightning Process kurs hos Neosenso holdes i små grupper, vanligvis med 4-6 deltagere. Kursene holdes oftest fra kl. 10.00 -14.00, men andre tidspunkter forekommer også.

3. – 5. september 2019

4. – 6. oktober 2019  (fredag-søndag, siste helg i skolens høstferien)

19. – 21. november 2019

Oppfølgingskurs Lightning Process:

Oppfriskningskurs hos Neosenso er på ca 4 timer og er åpent for alle tidligere LP-kursdeltagere.

Ta kontakt og følg med for nye tidspunkter for oppfølgingskurs.

Vil du melde deg på Lightning Process kurs finner du søknadsskjema her. 

Har du spørsmål om kurs og aktiviteter ta kontakt på ingermarie@neosenso.no, eller 913 78 440.