Kjære konfirmant!

Vi er alle forskjellige, ingen av oss er helt like. Du var et helt spesielt barn da du ble født og du er fortsatt helt unik. Det er kun du som er som deg. I barndom og oppvekst og kanskje til og med opp i voksenlivet har vi en tendens til å sammenligne oss med andre. Og da er merkelig nok målet ofte ikke å være forskjellig og unik, men å være lik.

Hvorfor blir det slik?

Vi får utrolig god hjelp av at vi gjennom oppvekst og utdanning stadig blir målt, testet og sammenlignet. I det øyeblikk vi kommer til verden så ser vi etter likheter, hvem ligner vi på, vi ser etter hvem vi har nesen til og hvem vi har ansiktsformen til osv. Vi blir dessuten foret med statistikk og kurver som skal følges. – Så lange skal vi være når vi er så gamle, vi skal lære oss å gå før vi er 1 år. I tillegg til sammenligning med ”normalen” så baserer mye av oppdragelsen på se på konsekvensene av at gjør du det ene skjer det andre. – Du må være forsiktig, for hvis du sykler for fort på grusen så kan du velte– Du må ikke gjøre sånn, men du må gjøre sånn. Finne feil, rette på og perfeksjonere.

Må det virkelig å være slik? Og når er det nok? Du får igjen og igjen beskjed om avviket ditt fra normalen.

Hvilke tilbakemeldinger får vi?

Forskning viser at i løpet av de første 18 leveårene har en gjennomsnittlig ungdom mottatt ca 150 000 negative muntlige tilbakemeldinger. Dette utgjør daglig over 20 tilbakemeldinger basert på begrensninger, korreksjoner og kritikk. Antall positive muntlige meldinger i den samme perioden er ca 10 000. Med andre ord består oppdragelse av 15 ganger mer negative enn positive tilbakemeldinger.  Det sies at for hver negativ melding så må det 9 positive til for å komme i balanse.

Jeg vet at du sannsynligvis har erfaring som de fleste på din alder med å få tilbakemeldinger fra begge kategorier og også om at du er forskjellig. Selv om det har vært tøft å få mange av de tilbakemeldingene, så vil jeg bare understreke at du er et flott menneske og det kan også hende at du allerede nå og i fremtiden vil høste noe verdifullt og godt av disse erfaringene. – Det er dessuten en stor misforståelse å tro at å være forskjellig er feil eller en svakhet.

Å være en sjelden blomst

Du er ute i skogen eller på fjellet og så finner du en veldig sjelden blomst eller plante. Hva gjør du med den? River du den opp med rota fordi den er annerledes og at vi ikke skal ha den der? Nei, dersom du virkelig vet og verdsetter at dette er en sjelden blomst så lar du den stå. Du tar kanskje et bilde av den som du viser fram når du kommer hjem. Planten får stå der den hører hjemme, den vokser og frør seg, slik at det blir flere av denne helt spesielle og sjeldne planten.

Det som er så viktig når en er en «sjelden blomst», er at du så tidlig som mulig virkelig kjenner deg verdifull med dine egne særtrekk og føler annerkjennelse for å være den du er. Å virkelig sette pris på forskjellen, betyr å VITE og akseptere at du er et unikt menneske og at det er din styrke. Det finnes ingen som er akkurat som deg!

«Vær deg selv. Alle andre er opptatt.» – Oscar Wilde

Vi trenger å bli sett og annerkjent som hele mennesker, ikke bare som diagnosen, eleven, for våre resultateter, eller for det vi gjør. Det er når vi blir gjort og er trygge på at vi er gode nok akkurat som vi er, at vi virkelig kan blomstre og gjøre en positiv forskjell for oss selv og for andre.

Veien til i et meningsfylt og lykkelig liv

Lise Klaveness NRKs fotballekspert skriver i en kronikk i Aftenposten at topping av lag vil drepe gleden i barnefotballen. Hun mener at skoletankegangen i fotball er feilslått, og at det heller er viktig å tenne gnisten hos de unge. Hun sier videre at det er for mye fokus på system og for lite på gode ledere, noe som vil kvele spillernes utforskertrang.

Hun sier at å lykkes, og ikke minst det å kunne nyte fotball, i stor grad handler om å tørre å slippe seg løs ved å gå andre veier enn de opptråkkede stiene. Slik tror jeg det er på flere områder i livet også.

Når en snakker om å lykkes så er det er ofte fokus på å presetere, talent, resultater og mål. Uansett hvor mange mål vi når og hvor mange ting vi skaffer oss så er verken pengene eller tingene, noe verdt om vi ikke har det godt med oss selv når vi gjør det vi gjør.

Suksess er ikke nøkkelen til lykke. Lykke er nøkkelen til suksess. Hvis du elsker det du gjør, vil du lykkes.

Så kjære deg

  • Verdsett og dyrk at du er forskjellig og at du er unik
  • Driv med noe som tenner gnisten i deg
  • Vær nysgjerrig og ta vare på utforskeren i deg
  • Tørr å slippe deg løs og vær den du er, gå dine veier selv om det er litt utenfor oppgåtte stier.

Finn din vei, de vennene og menneskene som gjør deg godt og som vil deg vel.

Jeg ønsker deg alt godt i livet og for fremtiden!