Er du på riktig hylle?

Har du funnet drømmejobben? Kanskje finnes det flere riktige hyller og jobber, og det er også noe som heter at det er en tid for alt. I løpet av vår yrkesaktive karriere har vi noen år å finne det ut på.

Forfatter Susan Cain deler, i boken Stille. Introvert styrke i en verden som aldri slutter å snakke, sine råd om hvordan en best kan finne drømmejobben, eller identifisere sitt personlige prosjekt som hun kaller det.

Som forretningsadvokat på Wall Street brukte hun lang tid på å overbevise seg selv om hvorfor det var attraktivt å være advokat akkurat der. Hun hadde bra kolleger, tjente godt, hadde flotte kontorer i 42. etasje med utsikt til Frihetsgudinnen. Hun gledet seg dessuten over å kunne hevde seg i et så krevende miljø.

Det tok henne nesten 10 år å finne ut at jussen aldri hadde vært hennes personlig prosjektet. Jussen var ikke en gang i nærheten. Hun fant ut at det viktigste for henne var familien, og å skrive og spre ideene i boken sin. Hun beskriver årene som Wall Street advokat, som et opphold i et fremmed land. Det var spennende og fascinerende, og hun traff mange interessante mennesker. Men hun følte at hun alltid var en utlending der.

Cain peker på 3 viktige spørsmål for å finne drømmejobben:

  1. Hva skulle du bli når du ble stor?

Da du var barn, hva svarte du når folk spurte om hva du ville bli når du ble stor? Svaret var ikke nødvendigvis treffsikkert, men det var derimot den underliggende impulsen. Hva var det med å bli brannmann som appellerte til deg? Var det å være snill og hjelpe andre, kjøre stor bil, eller være modig? Hvis du ville bli danser, var det fordi du ville kle deg ut i et fint kostyme, at du higet etter applaus, eller var det ren og skjær glede ved å virre rundt og rundt? Kanskje du den gangen visste mer om hvem du var, enn du gjør nå?

  1. Hvilke arbeidsoppgaver trives du med?

Trives du med prosjektarbeid, sammen med andre i et team hvor alle er med både i utforming, planlegging og gjennomføring? Noen arbeider best og mest effektivt alene. Liker du faste rammer og rutiner, eller trives du best når veien blir til underveis?

  1. Hva og hvem misunner du?

Misunnelse er ingen vakker eller behagelig følelse, men den forteller deg ofte sannheten. Stort sett misunner du de som har det du ønsker deg. Det er lett å oppdage når du ikke er misunnelig på det samme som andre er misunnelige på. Da er det enkelt å være generøs og storsinnet i forhold til at de skal få det. Tenk tilbake på de du gikk på skole med, som har tatt en annen utdannelse og karrierevei enn deg, og tenk nøye igjennom hvem av de du misunner. Dersom du for eksempel er advokat eller økonom, og det er klassekameraten som ble skribent eller psykolog du misunner. Da handler det om å finne en jobb, eller et prosjekt hvor du kan leve ut din egen versjon av en tilsvarende rolle.

Introvert eller ekstrovert?

Så hva har det å si om du er introvert eller ekstrovert for karrierevalget. I utgangspunktet er det ikke noe enten/eller. En kan være mer ekstrovert enn introvert, eller omvendt. Det vil si at det er grader av ekstroversjon, og grader av introversjon.

Underveis kan en lære seg å ”spille” det en ikke er. Det kan for eksempel arte seg slik at introverte lærer seg til å spille ekstrovert når det er behov for å presentere i plenum, eller opptre i mer komplekse omgivelser med mange menneske. Det viktige om en er introvert, blir da å skaffe seg «restitusjonsnisjer», det vil si steder og tider hvor en kan trekke seg tilbake, for å ta seg inn igjen. På den måten kan introverte fungere godt, også med oppgaver i mer utadrettede roller, så lenge de får muligheten til å være i en slags balanse.

Lurer du på om du er mest introvert eller ekstrovert, kan hvordan du foretrekker å kommunisere gi deg en pekepinn. Det ikke er en regel, men det er en generell tendens til at de mer introverte foretrekker å kommunisere skriftlig, mens de mer ekstroverte vil foretrekke å snakke.

Når jeg veileder kunder i karrierevalg og andre livsvalg, er det ofte relevant å se etter etter hva som er en match og hva som er en mismatch mellom en selv og jobben. Det handler om hvilke personlige verdier en har, samt hva en rett og slett trives med i løpet av en arbeidsdag.

Er du på riktig hylle?

Selv om yrkeskarrieren er lang, vil jeg råde alle til å ha en bevisst forhold til om de er riktig person på riktig sted. Arbeidslivet og livet er for verdifullt til å gå rundt å mistrives. Du trenger ikke å føle deg som utlending i et fremmed land i arbeidet ditt. Husk at selv om årene, og kanskje tiårene har gått, er det aldri for sent.

Det er mange faktorer som spiller inn for hva vi blir. Men den viktigste enkeltfaktoren og spørsmålet hvor alt starter, er: Hvem er jeg?

Kilde:

Susan Cain. (2013)  Stille. Introvert styrke i en verden som aldri slutter å snakke. Pax Forlag.