Fornøyd kursdeltaker 49 år

Med en hektisk hverdag meldte jeg meg på kurset for å bli bedre til å takle stress, både i jobbsammenheng og privat. Den viktigste lærdommen jeg satt igjen med etter kurset var min mulighet til å ta valg.

Jeg kan selvfølgelig fortsatt ikke velge alt som kan skje rundt meg, men jeg kan velge hvordan jeg ønsker å forholde meg til det.
Valg som å fokusere på muligheter fremfor begrensninger, ved å legge merke til det positive fremfor det negative og ved å berømme meg seg for det jeg oppnår fremfor å dømme meg selv for det jeg ikke får til.
Dette har for meg vært utrolig viktige valg som rett og slett har forandret livet mitt positivt og ikke minst livet til de menneskene jeg omgir meg med.