Hvordan realisere drømmen?

Du kan starte med å stille deg selv følgende spørsmål: Hva betyr denne drømmen for meg selv, og hva vil den bety for andre? Svarene du får vil hjelpe deg å finne ut hva din misjon er og hvilke verdier som er viktige for deg.

Innlegget ble publisert i Norsk Ukeblad Nr 14, 4.april 2016

Deretter er det fint å sjekke av med omgivelsene dine. En forståelsesfull partner eller ektefelle er viktig for en god start, og for fortsettelsen med å leve ut drømmen.

10 tips til å gjennomføre og sette drømmen ut i livet:

  1. Det starter med å ta det første skrittet, med å begynne ”å gjøre” drømmen.
  2. Sørg for å ha en eller flere gode sparringpartnere underveis.
  3. Vær forberedt på målrettet hardt arbeid.
  4. Ikke tro du skal gjøre alt selv. Alliér deg med andre, som gjerne er ulik deg selv.
  5. ”Timing is everything” heter det. Men bli ikke sittende å vente på en perfekte timing – da kan toget allerede ha gått.
  6. Stol på magefølelsen.
  7. Stayerevne og tålmodighet er viktig.
  8. Stol på at du og din drøm er ekte og genuin, og at det du gjør en bra nok.
  9. Sjekk av underveis, at ”du og drømmen” er i balanse med resten av livet/verden. Slik unngår du kanksje å kjøre deg fast og møte veggen.
  10. Vær sterk i troen, men åpen og ydmyk i holdningen.