Oppdraget

Neosenso sin misjon

Neosenso sitt oppdrag er å hjelpe enkeltpersoner og organisasjoners ledere og medarbeidere til vekst og utvikling, både privat og i jobb.

I perioder vil økt innsikt og kunnskap være nødvendig og fruktbart. I slike faser kan Neosenso ha en nøkkelrolle som profesjonell samtalepartner og støttespiller.

Neosenso sin visjon

«Ekte og genuine mennesker».

Det sies at vi fødes som originaler og dør som dårlige kopier. Vi anbefaler å gå for den ekte versjonen. Når vi har funnet tilbake til, eller har mot til å være oss selv får vi en bedre flyt og opplever mer tillit og glede, både i oss selv og i relasjonene med andre.

Neosenso sine verdier

  • Ekte
  • Glede
  • Mot
  • Tillit

Om navnet Neosenso

På italiensk betyr “neo” ny, og “senso” retning.

I vår moderne verden kan vi si at det eneste helt sikre er endring. Det er derfor naturlig at vi som individer tilegner oss ny kunnskap, får nye innsikter og utvikler oss gjennom hele livet. Nye valg, utfordringer og muligheter blir det daglige og det vanlige. Det handler ikke lenger om å unngå å falle, men hvordan og hvor raskt vi kommer oss på beina igjen.

Tar vi oss tid til å stoppe opp slik at vi får med oss det vi skal lære, vil vi oppleve mestring, bli mer autentiske og tilfredse. Slik kan enhver hendelse, «feil» eller uhell bli en spennende mulighet og en ny vei videre.

Neosenso sine tjenester

Vi tilbyr våre tjenester til både bedrifter og privatpersoner, og holder hele tiden et fokus på individet. Tjenestene vi leverer inkluderer:

Coaching
Lightning Process
Mindfulness
Foredrag

Neosenso ble startet av Inger Marie Moen Reiten i januar 2010. Du kan lese mer om Neosenso og Inger Marie her.