Ønsker du vekst og utvikling?

Ønsker du vekst og utvikling?

Trenger du hjelp til å finne hvordan du skal få det til, for din egen del eller organisasjonen?

Den videre veien er ikke alltid like åpenbar. Endring sies å være det eneste sikre i vår tid. Å finne den og å ta de første stegene i samarbeid med en kompetent ressursperson kan gjøre det enklere.

  • Vil du ha en forandring, men du er usikker på du skal få det til?
  • Kanskje du har en adferd som hindrer deg?
  • Ønsker du en ny retning på karrieren og trenger hjelp til å finne veien?
  • Har du medarbeidere som ikke fungerer eller har høyt sykefravær?

Det kan i ulike fase både i det private livet og i organisasjonens liv være hensiktsmessig å få et mer utenfra/inn-perspektiv. Det vil gi en mulighet til å se på det hele med friske øyne.

Det kan også være behov for å diskutere saker og ting, før en setter i gang diskusjoner og prosesser internt.

Det være seg «internt» med seg selv, eller internt med sine kolleger. Høres dette relevant ut ta kontakt.