Coaching

I tillegg til kurs i grupper tilbys en-til-en-coaching. Coaching er alltid fremtidsrettet og handler i likhet med kursene ofte om å skape personlig utvikling og vekst. De individuelle prosessene er skreddersydde, foregår over tid og benytter effektive teknikker for å bidra til stabil positiv endring. I tillegg til å være i en personlig utviklingsprosess får du nyttige verktøy slik at du lettere kan lykkes og få et bedre liv.

En skreddersydd en-til-en-coaching vil gi deg rom for refleksjon og personlig utvikling hvor du kan finne løsninger på ulike utfordringer, som for eksempel:152neosenso_MG_6010

 • Prestasjons- og ytelseskrav
 • Relasjoner
 • Karrierevalg
 • Legge ting bak deg
 • Å finne ut hva du egentlig vil

Du kan også få hjelp med

 • Fobier
 • Stress
 • Søvnvansker
 • Utbrenthet
 • Spise- og vektproblemer
 • Avhengighet
 • Lav selvtillit eller lav selvfølelse
 • Prestasjonsangst

Coaching skal bidra til at du får en positiv utvikling, får ny innsikt og kommer videre i livet. Dette kan dreie seg om alt fra grunnleggende verdier som er forankret i oss, til mer konkrete temaer knyttet til jobb, relasjoner, viktige veivalg for karriere, livsstil, helse osv.

Verdiene våre er med på å danne holdningene våre, og er blitt tilført oss opp gjennom hele livet. For å skape vekst på det personlige planet brukes verktøy som er med å bevisstgjøre egne verdier, holdninger og begrensende overbevisninger. En coachingprosess kan føre til permanente positive endringer i tanke- og adferdsmønstre, som bidrar til et tilfredstillende og godt liv.

Coaching og veiledning på personlig kommunikasjon

For enkelte kunder med spesifikke behov i forbindelse med jobbintervjuer, presentasjoner eller andre prestasjoner, har jeg vekselvis coachet og vekselvis veiledet innen personlig kommunikasjon. Det viser seg å være målrettet og effektivt i de konkrete situasjonene en befinner seg i.

For mer informasjon og forslag til et individuelt opplegg, priser med mer, er det bare å ta kontakt.