Foredrag

Som coach og kursintruktør har jeg hjulpet mange ledere, medarbeidere og privatpersoner til blant annet å senke sykefraværet og øke motivasjonen. Foredragene jeg holder tar blant annet utgangspunkt i erfaringer fra kurs og coaching forløp. Jeg deler innsikter, konkrete mentale verktøy og bruker praktiske eksempler til inspirasjon og ettertanke.

064neosenso_MG_4901

Jeg holder foredrag om følgende temaer:

  • Personlig utvikling, endring og vekst
  • Mindfulness og oppmerksomt nærvær
  • Stress; påvirkningmekanismer og teknikker for mestring
  • Hvordan prestere godt og samtidig leve et balansert liv?
  • Hvordan senke sykefraværet og øke motivasjonen på arbeidsplassen?
  • Forebygge utbrenthet med stressmestring
  • Personlig kommunikasjon som verktøy

When people learn to communicate effectively with each other, their lives and their relationships can be truly transformed.
– Thomas Gordon

Betydningen av å ha en god kommunikasjon med de mennesker du omgås er stor. Jo nærere disse relasjonene er jo viktigere er det. Dårlig kommunikasjon «stjeler» energi, mens god kommunikasjon oppleves som energigivende i forholdet.

Både som coach og kommunikasjonsrådgiver er min erfaring at det er to problemområder det oftest handler om. Det er stress og relasjoner, og gjerne samtidig. I en hektisk hverdag er det gjerne i kontakten med mennesker rundt oss det kan toppe seg.

På forespørsel har jeg laget foredrag om personlig kommunikasjon som verktøy, som jeg etter hvert har tilpasset ulike grupper som har vært opptatt av og interessert i å utvikle sin personlige kommunikasjon som et viktig tillegg til eget fag eller øvrige ferdigheter.

Om foredraget Personlig kommunikasjon som verktøy

I en travel hverdag er god personlig kommunikasjon nøkkelen til en tilfredsstillende og fleksibel arbeidsmåte for ledere, både for en selv, for medarbeidere og andre mennesker en omgås. De to delene – det personlige og selve kommunikasjonen – er begge avhengige av hverandre for å fungere optimalt. Her ligger det ofte et mye større potensial enn man tror. Når en har etablert en god personlig kommunikasjon, vil det være et viktig verktøy for å fungere uavhengig av «trykket utenfra».

Foredraget «Personlig kommunikasjon som verktøy» holdes også for andre faggrupper som advokater, ingeniører, økonomer, leger o.a., eller som innlegg for andre grupper på interne møter i bedrifter og organisasjoner.