Lightning Process

Lightning Process (LP) er et treningsprogram med individuell oppfølging. LP er basert på prinsippet om at kropp og sinn gjensidig påvirker hverandre. På 3-dagerskurset lærer du hvordan du kan påvirke dette samspillet for å skape stabile forbedringer i livet ditt.

Print

Metoden er ikke laget for ett spesielt problem eller utfordring, men ble i utgangspunktet utviklet for mennesker som var kommet inn i en fastlåst situasjon hvor andre tiltak ikke førte frem. Etterhvert har en fått erfaring med ulike tilstander og problemer som stress, tretthet, smerter, nedsatt immunforsvar blant annet.

Hva består Lightning Process av?

Treningsprogrammet er utviklet av engelskmannen Phil Parker, som er osteopat. Metoden tar utgangspunkt i menneskets iboende ressurser, og ved hjelp av ulike teknikker lærer du hvordan du selv kan påvirke deg selv. Mange plager og tilstander skyldes uheldige fysiologiske prosesser hvor kroppens ulike systemer er kommet ut av likevekt. På kurset gis det ny forståelse for hvordan kropp og sinn kan begynne å fungere bedre sammen. Hjernens nervebaner er fleksible, det vil si at hjernen er nevroplastisk. Når kursdeltakerne tar i bruk teknikken de har lært, kan de påvirke seg selv og sin egen tilstand, slik at de relativt raskt kan skape stabile forbedringer.

Lightning Process er en utmerket metode for å bryte fastlåste tanke- og handlingsmønstre. Når kroppen lærer nye reaksjonsmønstre, kan du oppleve en helt annen kontroll og se nye muligheter. Dette kan føre til at kroppen gjenvinner balansen og samspillet i hormonsystemet, immunsystemet, nervesystemet og sirkulasjonen. Og da kan det skje positive forandringer på forholdsvis kort tid.

Kort om treningsprogrammet:

  • LP-kurset er gruppebasert, vanligvis 4-6 deltagere. Ved behov kan det også undervises individuelt.
  • Kurset går over tre påfølgende dager, á ca 4 timer.
  • Personlig oppfølgingssamtaler etter kurset ved 1, 3, 6 og 12 måneder, eller etter tilpasset plan.

Dag 1 i kurset om Lightning Process

Den første dagen ser en på nye muligheter og identifisere uheldige tanke- og adferdsmønstre.
Du lærer blant annet:

  • Mer om hvordan kroppen fungerer, og hvilke muligheter du har for å påvirke din egen tilstand.
  • Å gjenkjenne mønstrene, bryte dem – og etablere nye og mer konstruktive reaksjonsmåter

Dag 2 og 3 i kurset om Lightning Process

De neste to dagene trener vi på de ulike teknikkene, øver på å automatisere de nye reaksjonsmønstrene, og hvordan du skal unnå å falle tilbake til de gamle.

Lightning Process er et treningprogram for deg som vet hvilke endringer du vil ha, og som er klar for å gjøre det som skal til.

Har du flere spørsmål er du velkommen til å ta kontakt, eller du kan laste ned søknadsskjema her.