Lightning Process

Lightning Process (LP) er et treningsprogram med individuell oppfølging. LP er undervisning i tanker, følelser og atferd og med et sterkt fokus på hvordan kropp og sinn gjensidig påvirker hverandre. På 3-dagerskurset lærer du hvordan du kan påvirke deg selv, såkalt emosjonsregulering.

Print

Lightning Process-kurset er ikke laget for ett spesielt problem eller utfordring, men ble utviklet for mennesker som var kommet inn i en fastlåst situasjon.

Hva består kurset Lightning Process av?

Treningsprogrammet er utviklet av engelskmannen Phil Parker, med PhD i helsepsykologi. Undervisningen fokuserer på tanker, følelser og stressfysiologi og deltakerne får opplæring i en metode for å regulere dette.

På kurset gis det grundig forklaringer hvordan kropp og sinn fungere sammen. Vi underviser i enkel stressfysiologi, og konsekvensene av vedvarende stressaktivering. Vi underviser også i positiv psykologi og hjernens nevroplastisitet, som betyr at hjernens nervebaner er fleksible og kan endres.

Kort om treningsprogrammet:

  • LP-kurset er gruppebasert, vanligvis 4-6 deltagere. Ved behov kan det også undervises individuelt.
  • Kurset går over tre påfølgende dager, á ca 4 timer.
  • Personlig oppfølgingssamtaler etter kurset ved 1, 3, 6 og 12 måneder, eller etter tilpasset plan.

Dag 1 i kurset om Lightning Process

Den første dagen undervises det i:

  • Tankemønstre
  • Virkelighetsoppfatning
  • Stressfysiologi

 

Dag 2 og 3 i kurset om Lightning Process

De to neste dagene undervises det i

  • Nevroplastisitet
  • Triggere
  • Overbevisninger
  • Forventninger

Lightning Process er et treningprogram for deg som vet hvilke endringer du vil ha, og som er klar for å gjøre det som skal til.

Har du flere spørsmål er du velkommen til å ta kontakt, eller du kan laste ned søknadsskjema her.