Relevante linker

Lightning Process er ikke vitenskapelig dokumentert som metode enda, men forarbeidet i form av pilotprosjekter og forstudier som danner grunnlaget for dokumentasjon er i gang. Dette vil ta tid, og det arbeides målrettet for å dokumentere effektene av Lightning Process.

Lightning Process som metode bygger forøvrig på ulike dokumenterte prinsipper og teorier, bla.om:
  • Nevroplastisitet, hjernens evne til å endre og danne nye responsmønster
  • Fysiske effekter av stresshormonene adrenalin og kortisol i stressresponsen i kroppen
  • Kropp og hjerne har gjensidig påvirkning på hverandre
  • Osteopatisk teori om at endring i kroppens struktur fører til endringer i funksjon