Søknadsskjema

Takk for at du velger å søke om å bli med på kurs i Lightning Process. Hvis du har noen spørsmål kan du kontakte meg på: 913 78 440.  

Før du bli tatt opp som deltaker på kurset, vil jeg kontakt deg via telefon for å stille deg noen spørsmål. Du vil også få veiledning i forhold til hvordan du best kan forberede deg til kurset. I løpet av denne samtalen vil vi finne ut om treningsprogrammet er riktig for deg på dette tidspunktet. Hensikten er å sikre deg best mulig utbytte av kurset.  

Søknaden fylles inn elektronisk og går automatisk til min e-post ingermarie@neosenso.no . Når søknaden er innsendt vil du få en automatisk bekreftelse.

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning ProcessTM Trening med Inger Marie Moen Reiten, Neosenso AS

 • DD dot MM dot YYYY
 • Personlig historie:

  Det kan være begrenset plass på noen av kursene, og dermed ingen mulighet for å ha med ledsager, men snakk med instruktøren din om dette. Ledsageren må fylle ut et eget ledsagerskjema for å delta.
 • Betalingsdetaljer:

  Kursavgiften for Lightning Process-treningen med Inger Marie Moen Reiten er Kr. 18 000,- Dette inkluderer forhåndssamtale, 3 dagers kurs og kursmateriell og 3 timer oppfølging. Kursavgiften må betales Neosenso AS på konto 5082.05.46870 og kan kun betales etter at du har blitt akseptert som kursdeltaker.

 • Treningsavtale:

  Du skal kun godkjenne denne søknaden dersom du godtar vilkårene og betingelsene og følgende utsagn:

  “Jeg forstår at Lightning Process er et treningsprogram, og jeg vet at jeg ikke er garantert noen resultater ved kun å delta. Jeg skjønner at endringene jeg ønsker, best kan oppnås ved å delta fullt og helt, ved å engasjere meg på kurset og ved å fortsette å bruke det jeg har lært etterpå. Jeg er klar og forpliktet til å gjøre dette.”

 • Kontakt ved nødstilfeller

  Vennligst fyll ut navn og telefonnummer til en nærstående person dersom det skulle oppstå et nødstilfelle:

 • Følgende skal fylles ut dersom du er under 18 år:

  Hvis du er under 18 år, må du spørre foreldrene dine eller dine foresatte om å lese gjennom skjemaet og godkjenne det, dersom de også er enige i vilkårene og betingelsene.

 • Vilkår og betingelser

  Betalingsvilkår

  Når du har betalt kursavgiften, kan den ikke refunderes dersom du bestemmer deg for å avbestille, eller ikke fullføre treningen. Vi driver små treningsgrupper med begrensede plasser. Hvis du tas opp til kurset, for så å avbestille, vil ingen andre kunne fylle den plassen når kurset starter. Hvis du avbestiller på kort varsel og vi likevel kan gi plassen din til noen andre, vil kursavgiften din tilbakebetales. Vi forbeholder oss retten til å avbryte treningen din dersom vi føler at din videre deltakelse vil være uheldig enten for deg eller andre deltakere på kurset. Kursavgiften vil ikke bli tilbakebetalt under slike forhold.

  Avlysning av kurs

  Av og til vil uforutsette forhold gjøre det nødvendig å avlyse et kurs, og dermed forbeholder vi oss retten til å avlyse et kurs der det er hensiktsmessig. Under slike forhold vil du få varsel så lang tid i forveien som mulig, og du vil enten få tilbakebetalt hele kursavgiften, eller hvis du ber om det, kan treningen bli flyttet til en alternativ dato.

  Verken instruktøren eller the Phil Parker Group kan holdes ansvarlig for noe tap utover refusjon av kursavgiften ved avlysning av kurs som beskrevet i avsnittet foran.

  Eiendomsrettigheter

  Alle dokumenter som du mottar som en del av treningen, er Phil Parkers åndsverk og kan ikke reproduseres, selges eller distribueres på noen måte.

  Merknad om opphavsrett

  Formålet med Lightning Process er å bruke den til å løse ditt/dine personlige problem(er). Deltakelse på dette kurset gir deg ikke på noen måte rett til å reprodusere eller trene andre i disse teknikkene eller materialet (inkludert grafiske bilder, tekst, lyd eller visuell presentasjon) som blir demonstrert eller gitt.

  Datavernpolicy

  Lightning Process instruktører er registrert i Information Commissioners Office (ICO) og all informasjon er i henhold til GDPR (The General Data Protection Regulations 2016/679). Du kan bestemme at ditt deltakerbevis registreres sammen med navnet ditt, bevisnummer og e-postadresse. Dette vil:

  • Sikre at det kan erstattes ved tap.
  • Hjelpe oss med vår forskning og statistikk.
  • Hjelpe oss med å kontrollere at du har blitt tatt hånd om i henhold til de høye kravene det er til å være instruktør i Lightning Process.
 • I tillegg til registrering av dine opplysninger til det formålet som er beskrevet over, vil vi også gjerne kunne informere deg om relevant utvikling innen Lightning Process® og de tilknyttede programmene. Dette er en tilleggstjeneste. Dine personopplysninger vil aldri bli overlatt til andre av noen som helst grunn.

 • For å kunne utføre mer forskning på Lightning Process, vil vi gjerne kunne kontakte deg i regelmessige intervaller for å følge opp din fremgang. Vi vil ikke bruke noen opplysninger som kan identifisere deg i noen statistikker vi utarbeider.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.