Mindfulnesskurs

Det er relativt enkelt å finne ut om Mindfulness kan være noe for deg, ved få en smakebit av metoden. En måte er å prøve en strukturert mindfulnessøvelse via en guidet instruksjon fra en app eller en trenings-CD som gjerne følger med bøker om Mindfulness. Mange vil oppleve at denne metoden blir for generell og lite tilpasset deg og dine tanker.

En annen måte er å delta på et mindfulness-kurs med en trenet instruktør. Mindfulness er ikke en vernet metode så det er viktig at treningen skjer innenfor trygge rammer.

Bøker kan være en god introduksjon, men for å sikre seg at en gjør det i henhold til viktige prinsipper for mindfulness, som ved at en har en bevisst, ikke-dømmende og nøytral oppmerksomhet når en trener, vil det beste være å praktisere det samtidig som en får veiledning fra en trenet instruktør på et Mindfulnesskurs.

Innføring i Mindfulness

Neosenso tilbyr mindfulness-kurs på henholdsvis 3 timer og som dagskurs. Det kan være relevant når en ønsker å få en innføring i metoden, samt få instruksjon og veiledning i øvelser for å begynne å praktisere oppmerksomhetstrening på egen hånd.
Du kan lese mer om mindfulness her.

Bedriftsinterne mindfulnesskurs

Neosenso kan skreddersy kurs/presentasjoner/foredrag som et eget program eller som en del av et større møte eller seminar hvor Mindfulness skal være et tema. Deltagerne vil da få en innføring i Mindfulness, samtidig som de også får instruksjon og veiledning for å kunne begynne å praktisere metoden selv. Ved behov kan mindfulnesskursene kan også ha individuell oppfølging eller oppfølging i gruppe.

Ta kontakt for mer informasjon om mindfulness-kurs.